αλήθεια~

Όποιος αναζητά την αλήθεια διατρέχει τον κίνδυνο της εξεύρεσης